NowWhyTwo Moscow

Wadah bicara. Kuatkan Iman Teruskan Amal~

Mari Berbicara Dengan Perkataan Yang Baik

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih

Firman Allah dalam Surah alBaqarah ayat 103-104

Dan jika mereka beriman dan bertaqwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu. Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mengatakan Ra’ina tapi katakanlah, Unzurna dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih

Pada permulaan ayat, Allah menunjukkan progres seorang yang beriman hendaklah beriringan bersamanya pertambahan taqwa. Hamba yang bertaqwa sentiasa peka dengan akal, hati dan tingkah-lakunya supaya tidak melanggar perkara-perkara yang membawa kepada murka Allah. Allah menjelaskan dalam ayatnya jika mereka beriman bermaksud Allah memberi pilihan sama ada untuk kufur (di dunia yang penuh dengan godaan) atau untuk kekal berpegang teguh pada iman. Maka berbahagialah mereka yang berpegang teguh pada iman kerana Allah dengan jelas dan terang menjamin bahawa ganjaran dari sisi Allah itu tidak terbanding dengan segala kemewahan dan kesenangan dunia. Ganjaran yang istimewa dari sisi Allah itu memang menjadi mainan di mulut manusia. Syurga Allah yang kekal abadi tetapi adakah manusia benar-benar mengetahui? Kita ambil contoh pemandu memandu kereta sangat laju, apabila ditegur sudah pasti dia tahu akan akibat buruknya tapi adakah dia benar-benar tahu? Dia akan tahu dengan sebenar-benar tahu apabila dia sendiri cedera parah dalam kemalangan jalan raya. Pada waktu itu baru mengeluh “Kalau lah aku tahu”, bukankah sudah diingatkan? Jadi manusia hendaklah mengambil perhatian atas peringatan ini.

Kemudian Allah teruskan dengan mengalih perhatian dari bercakap mengenai Bani Israel (ayat 103 dan sebelumnya) dengan bercakap terus kepada orang-orang beriman. Ini adalah signal supaya kita tidak mengulangi tabiat buruk Bani Israel. Allah memberi amaran kepada orang-orang beriman supaya jangan menggunakan perkataan Ra’ina tapi gantikan dengan Unzurna. Ra’ina digunakan apabila orang yang bercakap mahu para hadirin memberi perhatian. Apabila vokal huruf ya dipanjangkan ia bermaksud orang gaji atau orang yang diupah melakukan kerja pembersihan. Orang-orang Bani Isreal suka menggunakan perkataan ini untuk menghina/menyindir orang lain.

Jadi Allah mahu membuang terus tabiat menggunakan perkataan tersebut yang mempunyai dua maksud (satu maksud baik, satu maksud buruk) seperti contoh di atas. Tapi sebaliknya gunakanlah Unzurna yang membawa maksud yang sama untuk tujuan yang sama kerana ia selamat dari dipermain-mainkan perkataan itu.

Allah melarang kita dari bermain-main dengan perkataan. Allah melarang kita menggunakan perkataan yang boleh membawa kepada salah faham walaupun niat asalnya adalah untuk kebaikan. Allah mengingatkan bahawa orang beriman sepatutnya meninggalkan terus penggunaan perkataan seumpamanya dan pilihlah perkataan yang baik apabila berbicara. Kerana jelas bahawa setiap yang keluar dari mulut kita (atau yang tidak keluar dari mulut kita) menggambarkan apa yang ada dalam hati kita, baik atau buruk, bersih atau kotor, iman atau kufur. Sesungguhnya akhlaq adalah buah kepada iman.

Allah menutup ayat 104 dengan mengatakan manusia yang degil untuk menurut perintah ini adalah manusia yang kufur dan pasti azab Allah yang pedih sedia menunggu (semoga kita dilindungi darinya).

WaAllahu a’lam

Advertisements

January 11, 2011 Posted by | Akhlak, Tadabur, Tafsir, Tazkirah | Leave a comment

Hukum Agih Daging Korban Kepada Bukan Muslim

ISU yang sering ditimbulkan dalam ibadat korban ialah amalan korban dalam masyarakat berbilang atau silang agama. Dalam konteks masyarakat silang agama, yang penting ialah usaha meletakkan Islam di tempat dapat dilihat oleh semua pihak sebagai satu sistem yang mampu memesrakan hubungan dalam kehidupan seharian.

Melihat amalan ibadat korban di Malaysia, pendapat yang menjadi pegangan majoriti umat Islam di negara ini ialah daging korban tidak boleh diberi makan kepada orang bukan Islam. Pada peringkat sebelum berlaku interaksi sangat rapat antara orang Islam dan bukan Islam di Malaysia, pegangan seperti itu memang tidak menimbulkan apa-apa isu.

Namun, sejak akhir-akhir ini, selepas hubungan silang agama semakin rapat dan akrab, ziarah menziarahi kerap berlaku, saling menjemput ke majlis jamuan dan kenduri kendara sudah menjadi kebiasaan.

Malah, seorang Islam atau bukan Islam mungkin berasa janggal jika tidak menjemput rakan bukan Islam ke majlis yang diadakan, terutama jiran satu taman dan rakan setempat kerja. Budaya dan interaksi seperti ini mungkin menimbulkan isu.

Keadaan lebih ketara pada ibadat aqiqah yang pada kebiasaannya dilakukan di rumah. Majoriti orang Islam di Malaysia berpendapat daging aqiqah haram diberi makan kepada orang bukan Islam. Seorang Muslim akan berasa serba salah, jika tidak menjemput jiran bukn Islam sebelah rumah.

Dianggap kurang manis jika tidak memberikan daging korban kepada jiran. Sebaliknya, berasa bersalah kerana sudah melanggar hukum syarak yang mengharamkan daging aqiqah dan korban diberi makan kepada bukan Islam.

Jiran bukan Islam juga akan tidak selesa berada di rumah dalam keadaan dia tidak dijemput. Biasanya mereka akan sengaja membuat helah untuk tidak berada di rumah pada masa majlis diadakan.

Keadaan seperti ini sebenarnya menimbulkan satu tanggapan bahawa Islam tidak mesra jiran. Apakah tidak ada cara bagi umat Islam mengatasi masalah ini. Apakah tidak ada pendapat lain, selain pendapat yang mengatakan daging korban dan aqiqah haram diberi makan kepada bukan Islam?

Pendapat umum dan amalan orang Islam di Malaysia mengatakan daging korban tidak boleh diberi makan kepada bukan Islam. Namun, kita boleh merujuk kepada pendapat dikemukakan ulama mazhab lain dalam isu ini. Kita dapat mengesan pelbagai pendapat dengan hujah masing-masing. Melalui pendapat itu umat Islam mungkin dapat menemui jalan keluar daripada isu ini.

Penulis Kitab Kasyf al-Qina menyatakan mazhab Maliki berpendapat makruh memberi makan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasara. Mazhab Hambali pula mengharuskan memberi hadiah daging korban sunat kepada bukan Islam, tidak harus menghadiahkan daging korban wajib kepada mereka.

Dalam al-Bajrimi dinyatakan tidak harus memberi makan daging korban kepada bukan Islam. Dinyatakan juga dalam Kitab al-Majmu` disebutkan harus memberi makan daging korban sunat kepada fakir miskin ahli zimmah, tidak harus memberi mereka makan daging korban wajib.

Al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, disebutkan bahawa Ibn al-Munzir menyatakan ulama sepakat daging korban boleh diberi makan kepada fakir miskin Islam, namun mereka khilaf mengenai memberi makan daging korban kepada fakir miskin kafir ahli zimmah.

Imam Hasan al-Basri memberi keringanan mereka memakannya. Abu Thur juga berpendapat demikian. Disebutkan juga Imam Malik lebih suka ia diberi makan kepada selain fakir miskin bukan Islam. Al-Lith menganggapnya makruh, namun berpendapat jika dimasak harus diberi makan kepada mereka berserta fakir miskin Islam.

Ibnai Qudamah dalam al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir dan al-Syarbini dalam al-Iqna’ menyebutkan mazhab Maliki berpendapat makruh menghadiahkan dan memberi makan daging korban kepada orang Yahudi dan Nasrani.

Mazhab Hambali, al-Hasan, Abu Thur, berpendapat harus memberi hadiah dan memberi makan orang bukan Islam, kafir zimmi daging korban sunat, tetapi daging korban wajib, seperti korban nazar tidak harus.

Hukumnya sama dengan hukum zakat dan kifarat sumpah. Mazhab Syafie pula berpendapat tidak boleh memberi hadiah dan memberi makan orang bukan Islam daging korban sunat atau wajib.

Ibh Hazmin dari Mazhab Zahiriyah dalam kitabnya al-Muhalla menyatakan tuan punya korban boleh memberi makan kepada orang kaya dan orang bukan Islam atau dia menghadiahkan sedikit daripadanya.

Berdasarkan pendapat itu, kesimpulan yang boleh dibuat:

l Mazhab Syafie berpendapat haram memberi makan daging korban sunat atau wajib kepada bukan Islam.

l Mazhab Maliki berpendapat makruh memberi makan daging korban sunat kepada bukan Islam dan tidak harus (haram) memberi mereka makan daging korban wajib, seperti korban yang dinazarkan, sama seperti hukum zakat.

l Mazhab Hambali berpendapat harus menghadiahkan daging korban sunat kepada orang bukan Islam dan haram menghadiahkan kepada mereka daging korban wajib.

l Semua ulama mazhab sepakat (ijma’) memberi atau memberi makan daging korban atau aqiqah wajib kepada bukan Islam adalah haram.

Ini bererti hanya ulama Mazhab Syafi`ie saja yang berpendapat daging korban sunat atau wajib tidak boleh (haram) diberi atau diberi makan kepada bukan Islam. Majoriti ulama lainnya berpendapat harus memberi mereka makan daging korban sunat, tidak harus jika korban wajib.

Dalam konteks Malaysia yang rakyatnya terdiri daripada penganut pelbagai agama, pendapat majoriti ulama yang mengharuskan orang bukan Islam diberi atau diberi makan daging korban sunat lebih baik diterima pakai.

Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bukan Islam bahawa Islam memang ada sistem yang mesra bukan Islam dan dapat memelihara perhubungan silang agama.

Di samping itu, menerima pakai pendapat majoriti dapat memberi ketenangan kepada orang Islam sendiri, kerana mereka tidak berasa bersalah untuk menjemput jiran kalangan bukan Islam menghadiri majlis kenduri mereka.

Prof Madya Alias Othman

———————————————————————————————————-

Pendapat Kami : Boleh memberikan kepada bukan islam daging korban (yang bukan nazar) kepada bukan islam. Sama ada berbentuk masakan atau mentah. Rujuk pendapat di atas.

“walaubagaimanapun, tiada khilaf (pertentangan) antara pendapat-pendapat berkenaan bahawasanya daging korban sewajarnya diedarkan dan diutamakan dalam kalangan umat Islam terlebih dahulu berbanding mengagihkannya kepada bukan muslim”. bukan apa, takut semangat sangat nak kasi kat non-muslim, terlupa ada muslim yang sepatutnya yang belum dapat pula.

November 21, 2010 Posted by | Akhlak, Ibadah | 3 Comments

Mengenali penyakit hati

Assalamualaikum wbt.

Setiap daripada manusia memiliki hati. Namun tidak semua mempunyai hati yang bersih dan sihat dari penyakitnya. Contoh penyakit hati yang sering melanda diri manusia itu adalah hasad dengki, takabbur dan sebagainya. Tapi hati yang disebut-sebut itu, di manakah ia? Lokasi sebenar hati itu mana letaknya? Apakah makna sebenar segumpal daging yang dimaksudkan oleh Rasulullah dalam hadis ke-6 dari Hadis 40?

Walaupun pokok perbincangan hadis tersebut amat besar, tapi ianya berkaitan dengan segumpal daging yang disebut sebagai Al-Qalb. Apakah definisi Al-Qalb itu? Menurut Imam Ghazali dalam hasil karya beliau bertajuk Ma’arij Al-Qudsi fi Madariji Ma’rifatin Nafsi, maksud Al-Qalb itu ada dua:

  • Segumpal daging berbentuk satu genggaman manusia yang diletakkan di sebelah kiri dalam rongga dada (thoracic cavity) dan boleh dilihat secara jelas. Dari situ kita dapat mengetahui bahawa Al-Qalb yang dinyatakan adalah sumber oksigen kepada tubuh dan juga organ penting untuk manusia dan haiwan, iaitu jantung. Ianya juga membawa maksud, jika rosak Al-Qalb ini, maka rosaklah seluruh tubuh manusia atau haiwan itu. Jadi ini dapat disimpulkan bahawa Al-Qalb itu membawa makna jantung.
  • Secara abstraknya, Al-Qalb itu membawa maksud ruh (jiwa manusia) dan tidak boleh disentuh sepertimana jantung yang diterangkan pada makna sebelumnya. Ruh inilah yang membawa amanat dari Allah SWT. Ruh ini jugalah yang menyatakan kesanggupan untuk mengenal tauhid dengan mengakui keesaan Allah SWT sewaktu mula-mula ia diciptakan, sepertimana dalam Surah Al-A’raf ayat 172:

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuban kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata- kan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)

Bagaimana pula peranan syaitan dalam penyakit hati manusia ini? Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih, Rasulullah SAW bersabda: ” Sesungguhnya Syaitan itu meresap ke dalam diri manusia seperti mengalirnya darah dalam tubuhnya”

Jalan syaitan  untuk menyelinap ke dalam hati manusia:

1. Marah

Marah adalah pintu yang paling mudah untuk syaitan menyelinap ke dalam hati manusia. Sifat marah yang meluap-luap mampu menutup sifat kewarasan akal. Apabila kewarasan akal dikaburi dengan marah, sebarang tindakan yang diambil adalah tindakan yang merugikan diri sendiri. Seorang wali Allah bertanya kepada Iblis: Bagaimana engkau menawan anak Adam? Iblis menjawab: Aku tawan dia ketika dia marah dan ketika ia bernafsu.

2. Nafsu

Nafsu bukan sahaja terdiri daripada nafsu syahwat, tetapi juga nafsu terhadap makanan, berjual-beli, mengumpul harta dan sebagainya. Syaitan menawan hati manusia ini melalui pintu nafsu yang tidak terjaga. Jadi, untuk mengelakkannya, manusia itu perlu menjaga kehormatan dirinya dan memelihara nafsunya supaya tidak terjerumus kepada hasutan syaitan.

Surah Al-Mukminun ayat 5 – ” Dan mereka yang menjaga kehormatan dirinya.” Iaitu antara ciri orang beriman yang berjaya adalah yang menjaga kehormatan dirinya.

3. Tergesa-gesa

Manusia ini sinonim dengan tergesa-gesa seperti dalam surah Al-Isra’ ayat 11, “Dan manusia berdoa dengan (memohohn supaya dia ditimpa) kejahatan sebagaimana dia berdoa dengan memohon kebaikan, dan sememangnya manusia itu tergesa-gesa.”

Sifat tergesa-gesa menyebabkan seseorang itu terjebak dalam kesusahan dan syubhat. Namun, manusia itu mampu mengawal sikapnya dengan sifat berhati-hati. Dan berhati-hati itu datangnya dari Allah SWT.

4. Hasad dengki

Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, “Penyakit umat sebelum kamu telah menular kepada kamu iaitu hasad dengki dan permusuhan. Permusuhan itu ialah pengikis dan pencukur. Saya tidak maksudkan mencukur rambut tetapi ia mengikis agama.”

Hasad dengki boleh mengikis Iman seseorang jika ia tidak sedar dengan cepat. Dan sifat dengki ini juga mampu mengkucar-kacirkan suatu komuniti jika tidak ditangani dengan bijaksana.

5. Kikir

Kikir ini menghalang manusia berbuat kebaikan dan sedia berkorban. Terutama berkorban harta dan tenaga untuk jalan Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 268 Allah menyebut tentang sifat kikir ini :

“Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

6. Takabbur

Ini adalah sifat yang menyebabkan syaitan digugurkan darjat oleh Allah SWT hanya kerana tidak mahu sujud kepada Nabi Adam di saat Nabi Adam diciptakan. Ia merasakan dirinya jauh lebih mulia kerana dijadikan daripada api sedangkan Nabi Adam hanya dari tanah. Jika sifat ini terbina dalam diri seorang manusia, ia amatlah berbahaya kerana ia akan merasakan dirinya lebih mulia dari orang lain dan amat susah untuk menerima kebenaran.

7. Buruk sangka

Berbahaya sungguh sifat buruk sangka atau lebih dikenali dalam bahasa arab sebagai Suu Zhon. Ini menghalang terbentuknya ukhwah islamiyyah dan mahabbah antara Muslim. Dan ianya juga punca tersebarnya fitnah yang akhirnya mencetuskan perbalahan sesama manusia. Kita kena menghindari sifat buruk sangka ini supaya ukhwah dapat terjalin dengan utuh.

Surah Hujuraat ayat 12 :

“Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu menggunjing sebahagian yaang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

Kesimpulannya, si pemilik hati ini kena bertanya kepada hati mereka sama ada hati mereka itu sakit atau tidak. Dan penawar kepada penyakit hati adalah kembali kepada Rabbnya. Nescaya hati yang gundah akan kembali tenang.

Surah Ar-Ra’d ayat 28 : (Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.

Wallahu a’lam

May 14, 2010 Posted by | Akhlak, Ibadah, Tazkirah | 6 Comments

Apakah bezanya hijrah 1431 tahun lepas dan hijrah selepas 1431 tahun?

Kalendar Hijrah sekali lagi ber’hijrah’ ke angka 1431 H.

Itu tahun hijrah.

Kita?

Adakah masih sama?

Sejak dahulu lagi tidak pernah melakukan penghijrahan dalam hidup ini.

Sudah selesakah dengan kehidupan ini?

Sudah tetapkah pilihan kita mengambil jalan hidup ini?

“Kalendar Hijrah memanglah perlu berhijrah”

“Zaman sekarang mana ada hijrah lagi macam zaman nabi…itu 1400 tahun lepas”

Wahai umat Muhammad (SAW)!

Lupakah kita kepada satu penghijrahan yang cukup besar yang perlu dilakukan oleh seluruh hambaNya?

Dari Amirul Mu’minin, Abi Hafs Umar bin Al Khottob radiallahuanhu, dia berkata:
Saya mendengar Rasulullah ? bersabda : Sesungguhnya setiap perbuatan bergantung pada niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang (akan dibalas)berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena (ingin mendapatkan keridhaan) Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada (keridhaan) Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan.

(Diriwayatkan oleh al-Bukhari ( I/9 – Fath ) dan Muslim (1907)

Maka, itulah hijrah yang kita perlu lakukan.

Berhijrah kepada Allah dan RasulNya, insyaAllah akan mendapat redha Allah dan RasulNya

Berhijrah kepada sesuatu perkara yang duniawi, maka kamu akan dapat dunia ini sahaja! Kamu tidak akan dapat Allah, kamu tidak akan dapat RasulNya.

Hijrah ini bukan sahaja pada 1400 tahun lepas, tapi hijrah ini perlu dilakukan sepanjang zaman!

Ingatlah, dunia ini tidak kekal. Dunia ini hanya memabukkan dan mengkhayalkan kamu.

Dunia ini hanya akan membawa kamu jauh, jauh, jauh dari Allah dan RasulNya.

Dan kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu, sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertaqwa. Maka tidaklah kamu mengerti! (Al-An’am 6:32)December 17, 2009 Posted by | Akhlak, Foto, Ibadah, Tazkirah | , , , | Leave a comment

Nasihahs For All Princess Of Muhammad SAW

My nasihahs for all the Princesses of Ummah of Muhammad sallallahu’alaihiwasallam
beware of what food we consume
for the tastier ones fill our heart with greediness
poisons from food pass through the 200 million pumps of microvilli on a 1 mm square area
of the lining of our small intestine easily
beware of what kind of entertainment we get to feed our physique
beware of the promiscuous lyrics in many songs
for they blacken our heart
giving bad influence
into our way of thinking and into our way of action
so feed not our nafs
for the more we indulge in pampering our carnal desires
the lower we descend
the farther we slope down the hill
no, this is not right
our healthy mind realizes
this is (futhur)
the more we get downward
the harder is for us to get upward again
we will have to give extra effort then
because the gravitational force weighs us down
this will predispose us to a chronic disease called wahn
beware of its complications
unfortunately during physical examination
only divine physician can see it
neither palpation, percussion nor auscultation
can help to discern for it is very internal
the disease is there occupying primarily our heart
if we ignore this fact we have to prepare for its’ lethal result
an Imam from Turkey Badi’uz Zaman narrated
honestly speaking this obtuse civilization
that makes this whole world a state
its’ show-offy civilians always intend
to indulge in sinful activities and despicable behaviour
through all kinds of news papers, magazines
in every morning and in every evening
this phenomenon thickens the forgetfulness
until this forgetful wall could not be penetrated
but by struggling and strenuously engaged to God
and it needs nothing but a very big potential
and time and help and energy
however the chosen people of this mankind
has started to realize by Allah’s will
that we need to do something
we need to tarbiyah this beloved ummah
it is time to wake up
to sleep long is no more for we do not have much time
our jihad is due to Allah for only in His way
we will find the dreamt peace like the one achieved
during the time of our beloved Muhammad sallallahu’alaihiwasallam
a man with a living heart loves his creator
and his parents and his friends and animals
and mother earth and whatever He creates
for in every single thing he can get aspiration
that lightens up his body and soul
in times of low and of high
his heart always purifies his steps
firming his iman and taqwa
love is all he needs to touch a hidden barren heart
love blossoms beautiful flowers to their most perfect shape
on that ground, to achieve utmost concern of the purpose of life
we need to nourish love of guidance, to treat hidayah accordingly
and loathe syaitan whose existence are in both forms of man and jinn
and we should aware of their forever vengeance towards us
ever since our great great grandfather Adam was created

every society expects us to be quiet
but Allah always wants us to not stop thinking and ta’at
because silence is the worst betrayal
when we actually have the opportunity to speak up for this ummah
so as we walk we should start to think of the majesty of Allah
of His uncountable blessings upon every makhluk
we will come to see men are nothing
even a tyrant leader is a pussy cat
so fear not except of Him
He is AlKhaliq, ArRazaq  no other divinity except He alone
and there is no deity in this true religion
Allah is enough for us, if we do know
O Allah, to You only we worship and to You only we seek help
not a leaf falls without Your knowledge
He knows every thing of the heavens and the earth
the willpower of Allah include
His guidance and His misguidance
the heart of His servants is in His provisions
whatever he decrees happens easily
He creates every action of man
this divinity puts ikhlas into action
ask for anything, ask from Him
If we are in search of something, search in Him
because He creates us, He knows us best
a little part of us is a small attribute of Him
therefore do istikharah because
it brings us more compassion towards our Rabb
and  priceless barakat in dunya
and multiplied hasanah in akhirat
and the more love of God we feel
the more love we will get to share to those we love
and so thus simple things
whether it pleases or displeases us
we will always find sweetness
ihsan and ukhwah fi sabilillah gives birth to tranquility
and peace and (rahmat) and (barakat)
indeed they are gifts from Him
fruiting positivism and optimism
He gives all these to those He wants
nothing can pull us down
although in the first place we see it not good
be patient and accept the qada’ and qadar of Allah
rely on Him for the betterment of the end result
but always remember of the accountability of our doings
because we always have the chance
to get to be the creme de la creme
remember every thing happens for a reason
or let it be for a thousand useful hikmahs
be content with His result
He always makes it easy for us
it may be you dislike something which is good for you
and if you like something which is not good for you
He knows best so be patient
the strength of iman is directly proportional
to the strength of contentment and tawakkal
O Allah give victory to this deen
free the oppressed ones, cure us, forgive us for our sins
we ask for your goodness
save us from your anger and fire of (Jahannam)
accept our repentance and our guilty conscience
we cry, we lame, we hope for Your forgiveness for we do endless crimes
and for not doing our best in Your name and in Your deen’s name

I can see people with sanity and a clear state of mind
are not against this peaceful deen
still out there the hearts of misguided groups
are waiting for a powerful touch
our beloved and committed brothers and sisters in Islam
are becoming like a seed-produce
that puts forth its sprout, then strengthens it
so it becomes stout and stands firmly on its stem
delighting the sowers, fully devoted in Allah’s rope
and we are much aware that
jihad is to strive against inclination
towards bad things that will throw us into burning fire of Jahim
jihad is to resist tyrany and oppression of cruel leaders
jihad is to fight against the inclination of our carnal desires
jihad is to struggle in battle fields and to do our best
but one thing not to forget
our jihad is due to no one
except in the name of Allah and for His deen
therefore every time we put our forehead on the (sajadah)
remind ourself of how small we are
without His bountiful gifts
appreciate Quran and Sunnah
as they are both so prescious
so dear to our heart
like a sthetoscope for a physician
like a bottle of milk for a 2 year old todler
or simply say like our own heart
if it stops beating necrosis issues
both islam and iman have handsome price
thus take care both of them
with an istiqamah purification of our heart
yaqeen with Allah’s promise for this deen will win
and those who stay constant in this path
will be rewarded forgiveness and the great Jannah
what more should we ask if to His face we will be watching 24/7
imagine there is no relativity of time
and that is what I call eternal happiness

WOMEN’S DAY 8 MAC 2009

December 10, 2009 Posted by | Akhlak, Ibadah, Tazkirah, Video | , , | Leave a comment